Wybierając się w podróż poza granice Polski, warto skorzystać z dodatkowego ubezpieczenia w postaci polisy turystycznej. Dzięki niej otrzymujemy ochronę w różnych sytuacjach w zależności od wykupionego wariantu. Im więcej dodatkowych opcji dokładamy do podstawy, tym składka wzrasta. Z jakimi więc kosztami powinniśmy się liczyć?

Od czego zależy składka polisy turystycznej?

Wyliczenie składki polisy podróżnej następuje na podstawie wielu elementów. Po podaniu niezbędnych informacji, system dzięki odpowiednim algorytmom wylicza cenę, za jakie dane towarzystwo jest nam w stanie zapewnić ochronę w wybranym zakresie. Konieczne jest więc wskazanie:

– Kraju docelowego; 

– Celu podróży: zwiedzanie/wakacje, praca fizyczna, praca biurowa, sporty, sporty wysokiego ryzyka, itp.;

– Okres wyjazdu: od-do;

– Liczba wyjeżdżających osób: ile osób chcemy wskazać do ubezpieczenia na jednej polisie; 

– Wskazanie, czy wszystkie osoby wskazane na polisie przebywają obecnie na terenie Polski;

– Zakres ubezpieczenia: koszty leczenia, assistance, NNW, OC w życiu prywatnym, ubezpieczenie bagażu i sprzętu sportowego. Każde towarzystwo może wskazać inne dodatkowe opcje do wybrania w ramach tej ochrony;

– Sumy ubezpieczenia wskazane przy każdej wybranej opcji. 

Wiadomo, że im więcej wariantów wskażemy, tym nasza ochrona obejmuje więcej nieprzewidzianych sytuacji losowych. Jednak wraz z tym wzrasta składka.

Jakie są ceny polisy turystycznej?

Tak, jak zostało to już wyżej wskazane, ostateczna składka za polisę turystyczną zależna jest od wielu czynników. Jeżeli wybieramy się na jeden dzień do państwa sąsiedniego, a w zakresie mamy jedynie koszty leczenia na minimalne sumy ubezpieczenia cena może wynosić jedynie kilka złotych. W przypadku zaś, gdy mamy zamiar udać się na 3 miesiące do pracy fizycznej, a nasz zakres będzie posiadał szeroki zakres i wysokie sumy ubezpieczenia składka może dojść do nawet kilkuset złotych.

Należy jednak mieć na uwadze, że nie jest wskazane podawanie nieprawdziwych danych w celu obniżenia ceny polisy. Jeżeli wiec np. wybieramy się do pracy fizycznej, nie wskazujmy, że celem jest praca biurowa. Może nam to faktycznie obniżyć trochę składkę, ale jednocześnie w razie wystąpienia szkody, może być to przesłanką do odmowy wypłaty odszkodowania.

Przed decyzją, z którą firmą zdecydujemy się zawrzeć umowę, konieczne jest zapoznanie się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. Wskazane tam zostaną przede wszystkim wyłączenia od odpowiedzialności! Są one bardzo ważne, w przypadku wystąpienia zdarzenia mogącego kwalifikować się do wypłaty odszkodowania.