Niezależnie czy jesteśmy w Polsce, czy w innym, jakimkolwiek państwie na świecie mogą się nam zdarzyć nieprzewidziane sytuacje losowe. Jeżeli jednak wystąpią one, gdy jesteśmy w swoim kraju, posiadamy co do zasady ubezpieczenie, dzięki któremu możemy skorzystać za darmo z pomocy medycznej. W innych krajach już musimy za taką możliwość wnieść określoną opłatę. Wiele osób, będących europejczykami posiada kartę EKUZ. Jej zakres jest jednak znacznie uproszczony i nie obejmuje wielu zdarzeń. W związku z tym wybierając się poza granice RP, warto wykupić dodatkową ochronę w postaci ubezpieczenia turystycznego, nazywanej również jako podróżną.

Od czego zależy cena polisy turystycznej

Składka polisy ubezpieczeniowej zależy od wielu czynników. Przede wszystkim konieczne jest podanie państwa docelowego, liczby osób wskazanych na polisie podlegających ochronie, okres, na jaki chcemy zawrzeć ubezpieczenie oraz cel podróży. Szczególnie ważne jest, aby podać rzeczywisty powód naszego wyjazdu. Możliwości jest kilka zazwyczaj do wyboru. Skłamanie, że np. wyjeżdżamy do pracy biurowej, kiedy w rzeczywistości będziemy wykonywać pracę fizyczną, tylko dla obniżenia składki może przynieść wiele negatywnych skutków. Bowiem w przypadku, gdy jednak konieczne będzie wypłacenie odszkodowania, może to stanowić przyczynę jego odmowy. Najważniejsze jednak znaczenie na kształtowanie się ceny polisy turystycznej mają wybrane warianty, zakres ochrony oraz podane przy nich sumy ubezpieczenia. Oczywiste jest, że im więcej ryzyk włączymy do ochrony i im większe będą sumy ubezpieczenia, tym składka będzie wyższa.

Warto dobrać zakres do naszych faktycznych potrzeb. Przyjmuje się, że wybierając się do krajów europejskich, suma ubezpieczenia przy kosztach leczenia nie powinna być mniejsza niż 30 000 zł. Chroni bowiem ona w wielu podstawowych kwestiach jak np. konieczność leczenia szpitalnego, wykonanie zabiegów i operacji, w momencie gdy nie jest już możliwy transport Ubezpieczonego do Polski ze względu na jego stan zdrowia. 

Ile kosztuje polisa podróżna?

Na podstawie wskazanych powyżej czynników system wyliczenia odpowiednią stawkę, za jaką dane towarzystwo ubezpieczeniowe może udzielić nam ochrony. W podstawowej wersji i minimalnych sumach ubezpieczenia możliwe jest zawarcie takiej polisy już od kilkunastu złotych, a w niektórych przypadkach nawet kilku złotych. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że wówczas nasza ochrona również będzie na bardzo niskim poziomie, a w razie wystąpienia szkody wskazane sumy ubezpieczenia mogą nie pokryć wszystkich naszych, koniecznych do poniesienia wydatków.