Wiele osób obawia się skutków wypadku na drodze. Jeżeli poruszamy się własnym samochodem, jesteśmy narażeni na kolizję z innym pojazdem lub na zdarzenie losowe, które jest od nas niezależne. Firmy ubezpieczeniowe pozwalają na zawarcie umowy gwarantującej wypłatę odszkodowania w razie poniesienia obrażeń ciała lub śmierci. Aby było to możliwe, trzeba wykupić ubezpieczenie NNW np. Superpolisa, czyli następstw nieszczęśliwych wypadków.

Zakup ubezpieczenia NNW

Ubezpieczenie NNW można wykupić w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym, które oferuje polisy komunikacyjne. Jest to dobrowolne ubezpieczenie, ale można je połączyć z obowiązkową polisą OC. W ten sposób uzyskamy niższą składkę ubezpieczeniową lub szerszy zakres ochrony. Należy pamiętać, że wiele firm oferuje pakiety typu OC+NNW lub połączone z zakupem ubezpieczenia Autocasco. Jest to szczególnie istotne, gdy zakup samochodu jest finansowany za pomocą kredytu bankowego. Kredytodawca, jako współwłaściciel, może wtedy wymagać wykupienia pełnej ochrony ubezpieczeniowej i naszym zadaniem będzie odnalezienie oferty najlepiej dostosowanej do naszych potrzeb.

Różny zakres ochrony

Firmy ubezpieczeniowe gwarantują wypłatę odszkodowania w przypadku uszkodzenia ciała lub śmierci osoby ubezpieczonej. W rozszerzonej wersji możemy się zabezpieczyć przed koniecznością ponoszenia kosztów leczenia, niezbędnej hospitalizacji lub rehabilitacji. Ochroną może być objęty zarówno sam kierowca, jak i pasażerowie w aucie. Wiele firm pozwala na uzyskanie wsparcia finansowego nie tylko w przypadku kolizji drogowej, lecz także, jeśli obrażenia ciała powstały podczas wsiadania, wysiadania z auta lub jego rozładunku. Można się też zabezpieczyć podczas wykonywania napraw auta w trakcie podróży.

Koszty i ograniczenia

Ubezpieczenie NNW nie jest drogie i można je wykupić już za kilkadziesiąt złotych rocznie. Można je kupić w towarzystwie ubezpieczeniowym w dowolnym momencie, a wypłata odszkodowania nie jest warunkowana uzyskaniem świadczenia z innych polis. Nie ma także znaczenia, czy ubezpieczony jest sprawcą, czy osobą poszkodowaną w zdarzeniu. Każdy ubezpieczyciel wymienia jednak listę sytuacji, w których nie wypłaci odszkodowania. Należą do nich okoliczności takie jak prowadzenie pojazdu bez uprawnień, pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Odmowa wypłaty świadczenia może być spowodowana przyjmowaniem niektórych leków, a także wówczas, gdy wypadek zostanie spowodowany celowo. Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Jest to dokument, który stanowi integralną część każdej polisy ubezpieczeniowej.